NativeLib BASA JAWA
Kamus Phrasebook Lexicon Tes
Terjemahan Conto Sinonim Antonim Gambar Pocapan

phrases_list: terjemahan menyang Inggris, pocapan, sinonim, antonim, gambar, conto

Terjemahan: phrases_list menyang Inggris

Definisi lan terjemahan ing situs web Wikipedia.org

Sinonim: phrases_list - [ora ditemokake]

Uga deleng sinonim ing situs web Wiktionary.org

Antonim: phrases_list - [ora ditemokake]

Varian antonim ing situs web Wiktionary.org

Gambar: phrases_list - [ora ditemokake]

Conto: phrases_list