NativeLib BASA JAWA
Kamus Phrasebook Lexicon Tes
Terjemahan Conto Sinonim Antonim Gambar Pocapan

expressions_list: terjemahan menyang basa Jawa, pocapan, sinonim, antonim, gambar, conto

Terjemahan: expressions_list menyang basa Jawa

expressions_list

Definisi lan terjemahan ing situs web Wikipedia.org

Sinonim: expressions_list - [ora ditemokake]

Uga deleng sinonim ing situs web Wiktionary.org

Antonim: expressions_list - [ora ditemokake]

Varian antonim ing situs web Wiktionary.org

Gambar: expressions_list - [ora ditemokake]

Conto: expressions_list